Spolupráca

Pre firmy a stálych zákazníkov máme atraktívne ponuky a akcie spojené s časovými pobyty alebo predplatným kartami na KRK Parking Balice.

Štandardná ponuka zahŕňa mesačné predplatné za 250 PLN. Podrobnosti našej ponuky je možné zistiť v poriadku, ale podmienky spolupráce prerokúvame s každým zákazníkom individuálne. Kontaktujte nás.