ZASADY WJAZDU I POBYTU NA TERENIE TERMINALI ODLOTÓW I PRZYLOTÓW KRAKÓW AIRPORT / OPŁATY ZA POSTÓJ W ZATOCE KISS& FLY

Przy wjeździe od strony Kryspinowa ul. Na Lotnisko oraz drodze  wojewódzkiej (DW) 774 ustawione są bramki. Kierowcy wjeżdżający na teren lotniska pobierają w nich bilety parkingowe.
Krótkoterminowe korzystanie z WUK oraz wydzielonych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie WUK jest bezpłatne. Za krótkoterminowe korzystanie z Wewnętrznego  Układu Komunikacyjnego  Kraków Airport  (WUK ) uważa się przebywanie pojazdu na terenie WUK, każdorazowo przez łączny czas nie dłuższy niż 10 minut. Każdy kolejny wjazd pojazdu na teren WUK spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut.


Osoby, które planują dłuższy postój powinny zajmować miejsca na parkingu wielopoziomowym znajdującym się naprzeciwko terminala lub sąsiadujących z terminalami parkingach terenowych, np. KRK PARKING, oddalonym ok. 20 m od terminala odlotów.


Ceny za pobyt na terenowym parkingu KRK PARKING wynoszą: 5 zł/h i już od 5 złotych za dobę przy postojach długoterminowych. 


Nasz cennik


Przy wjazdach w strefę Kiss&Fly obowiązuje zasada, iż dany pojazd może bezpłatnie przebywać w strefie  maksymalnie do 40 minut w ciągu doby! Z zastrzeżeniem, iż każdorazowo może być przyznane nie więcej niż 10 minut darmowych. Następuje sumowanie czasu darmowego z poszczególnych przejazdów  w ciągu doby.


Opłaty za parkowanie można regulować w automatach zlokalizowanych przy wyjściach z klatek schodowych parkingu wielopoziomowego, przy wejściu z parkingu wielopoziomowego na kładkę łączącą stacją kolejki z terminalem, a także przy zatoce Kiss&Fly na wysokości wejścia do hali przylotów.


Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Kraków Airport im. Jana Pawła II